Egzamin zawodowy


Informacje dla Zdających

Dla kogo egzamin potwierdzający kwalifikacje?

Uczniów zsz i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych

Uczeń (słuchacz) składa:

- deklarację przystąpienia do dyrektora szkoły,

- na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Absolwentów szkół

Absolwent składa:

- deklarację przystąpienia do Dyrektora OKE w Poznaniu (www.oke.poznan.pl)

- świadectwo ukończenia szkoły,

- na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Termin przeprowadzania egzaminu

1. Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej.

2. Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej - www.oke.poznan.pl, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

3. Dyrektor komisji okręgowej ustala harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje go kierownikom ośrodków egzaminacyjnych.

Zgłoszenie do egzaminu

1. Uczeń (słuchacz), absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego

- składa deklarację dotycząca przystąpienia, która zawiera:

- imię i nazwisko ucznia (słuchacza), absolwenta;

- datę i miejsce urodzenia, numer PESEL;

- adres zamieszkania;

- nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, w zakresie której uczeń (słuchacz) lub absolwent zamierza zdawać egzamin;

- informację czy jest to pierwsze przystąpienie do egzaminu czy ponowne;

2. Deklarację uczeń (słuchacz) składa dyrektorowi szkoły a absolwent dyrektorowi komisji okręgowej w Poznaniu - www.oke.poznan.pl

3. Deklarację składa się nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Części egzaminu

Część pisemna:

  • test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru,
  • czas 60 min.

Część praktyczna:

  • test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego,
  • czas 120-240 min (będzie ustalony w Informatorze zawodowym).

Miejsce przystąpienia do egzaminu

- część pisemna

1. Uczeń (słuchacz) do części pisemnej egzaminu zawodowego przystępuje w szkole, do której uczęszcza,

2. Absolwent do części pisemnej egzaminu przystępuje w szkole, którą ukończył,

- część praktyczna

1. Uczniowie przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole do której uczęszczają

2. Absolwenci przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole, która

ukończyli

Co podlega ocenie przez egzaminatora?

Po zakończeniu części praktycznej egzaminator ocenia:

1. jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji,

2. jakość rezultatu pośredniego,

3. przebieg wykonania zadania czyli przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodność z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego.

Plik pdf Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika sterylizacji medycznej
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika masażysty
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dietetyka
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe opiekuna medycznego
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika usług kosmetycznych
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe ratownika medycznego
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marzena Ciepłuch , w dniu:  12‑10‑2009 11:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
05‑11‑2012 11:26:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive